Garantie


Wettelijke garantie 
Op alle artikelen die u bij Holland Medicals koopt heeft u garantie. Volgens de wet heeft u recht op een goed product. In de wet staat dat een product ‘deugdelijk’ moet zijn. Dit betekent dat u het product een bepaalde tijd op een normale manier moet kunnen gebruiken. In het geval dat u een artikel ontvangt dat niet in perfecte staat verkeert, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Dit doen wij, afhankelijk van het artikel, door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Artikel bij ontvangst niet in perfecte staat (binnen het zichttermijn van 14 dagen, ingaande één dag na ontvangst).

Wanneer een artikel defect is bij ontvangst, verzoeken wij u vriendelijk om:

1.Één dag na ontvangst, maar uiterlijk binnen de zichttermijn, een e-mail naar onze klantenservice te sturen: klantenservice [a] www.hollandmedicals.nl. Vermeld hierin uw naam, ordernummer, artikel en omschrijving van het defect.
2. Direct kunt u het defecte artikel samen met een kopie factuur naar ons retouradres sturen. Is uw klacht gegrond of ongegrond, wij voorzien u altijd van een van de volgende oplossingen: vervanging, reparatie of terugbetaling.

Artikel na enige tijd defect (buiten zichttermijn).

Wanneer een artikel buiten uw schuld om kapot gaat of kapot blijkt te zijn terwijl u dit al langer dan 14 kalenderdagen (ingaande één dag na ontvangst) in uw bezit hebt, dan helpen wij u graag zo snel mogelijk.

1. stuur een e-mail naar klantenservice [a] www.hollandmedicals.nl. Vermeld hierin uw naam, ordernummer, artikel en omschrijving van de klacht.
2. Na ons antwoord kunt u het defecte artikel samen met een kopie factuur naar ons retouradres sturen. Indien uw klacht gegrond is en afhankelijk van het artikel voorzien wij u van een de volgende oplossingen: vervanging, reparatie of (gedeeltelijke) terugbetaling.

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

–    beschadiging door opzet, door nalatigheid of het niet opvolgen van de voorschriften van de fabrikant;
–    onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
–    normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Voorwaarden garantie glijzeilen:

–    Volg de wasvoorschriften op.
–    Gebruik weinig wasmiddel.
–    Het gebruik van nagels / scherpe voorwerpen e.d. kunnen de glijzeilen beschadigen (pillen). Hierop geven wij geen garantie.
–    Tillen aan een glijzeil kan een glijzeil beschadigen. Hierop geven wij geen garantie.